Serwer pracuje poprawnie...

The server is working correctly...

Der Server korrekt funktioniert...

Swaróg
swarog.pix.pl
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru